Partnerzy


Wniosek o ochronę

Wniosek o ochronę jest dokumentem sformalizowanym, sporządzanym według zamieszczonego w rozporządzeniu urzędowego wzoru. Stąd też treść jego jest wysoce zestandaryzowana. Ważne jest, aby we wniosku wskazać zakres przedmiotowy ochrony przez wpisanie wyraźnej deklaracji, iż wniosek dotyczy praw autorskich lub praw pokrewnych oraz podać zakres czasowy ochrony, czyli przewidywany jej termin.

Zasadniczą treść wniosku stanowią dane, mające na celu identyfikować chronione towary. Poza szczegółowym ich scharakteryzowaniem z podaniem przypisanego im w taryfie celnej kodu wskazać należy ich producenta i kraj produkcji oraz kraj, do którego mają zostać wysłane. Skuteczność ochrony zależy przy tym od tego, czy wnioskodawca dysponuje bliższymi informacjami na temat pirackich towarów, tzn. odnośnie do ich producenta, importera (eksportera) i odbiorcy, kraju produkcji i kraju wysyłki oraz przypuszczalnej daty ich przewozu przez konkretne przejście graniczne określonym środkiem transportu. Informacje te powinny zostać we wniosku zamieszczone.

Leave a Reply