obowiązek tagged posts

Miejsce i czas wykonania zobowiązania

2012-09-24 Prawo  No comments

O miejscu wykonania zobowiązania decyduje przede wszystkim umowa stron. Strony dysponują w tym zakresie w zasadzie pełną swobodą, mogą ustalić miejsce spełnienia świadczenia zgodnie ze swymi interesami. Przeszkodę może tu stanowić jedynie natura świadczenia, jeśli daje się ono spełnić tylko w jakimś określonym miejscu.

W razie braku odpowiednich postanowień umownych o miejscu wykonania zobowiązania decyduje więc z kolei właściwość zobowiązania. I tak na przykład miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wybudowaniu domu może być tylko wskazana przez zamawiającego działka budowlana, miejscem naprawy zegara ratuszowego – wieża ratuszowa itd.

Read More