Partnerzy


W polskich wewnętrznych uregulowaniach podatkowych

W polskich wewnętrznych uregulowaniach podatkowych, ich styk ze sferą prawa autorskiego i praw pokrewnych przedstawiony jest w rozbiciu na dwie części:

– 1) poświęconą opodatkowaniu praw majątkowych oraz

– 2) omawiającą opodatkowanie nośników przedmiotów tych praw, czyli egzemplarzy utworów i dóbr chronionych prawami pokrewnymi. Dwupodział ten nie dotyczy prezentacji zagadnień amortyzacji podatkowej, która specyfikę wykazuje jedynie w zakresie praw, traktowanych jako wartości niematerialne i prawne.

Leave a Reply