Opodatkowanie nośników podatkami obrotowymi

Sprzedaż nośników obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ich wartości, wyrażonej w cenie danej transakcji. Opodatkowanie to nie dotyczy drobnych umów, w któiych wartość rynkowa sprzedawanych nośników nie przekracza 1000 zł (por. art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Oczywiście i w przypadku zbywania nośników zachowują aktualność inne ograniczenia zakresu opodatkowania, np. zwolnienia podmiotowe od powyższego podatku.

Jeżeli chodzi natomiast o podatek VAT, to opodatkowanie nim sprzedaży nośników obejmuje przypadki, gdy jest ona wykonywana z zamiarem prowadzenia jej w sposób częstotliwy, choćby podatnik przeprowadził ją tylko jednorazowo. Nośniki materialne utworów i przedmiotów praw pokrewnych są rzeczami ruchomymi, a więc stanowią towary w rozumieniu art. 4 pkt 1 VATU.

Leave a Reply