Istotne są zagadnienia rachunkowości podatkowej

Istotne są zagadnienia rachunkowości podatkowej. Chodzi głównie o związane z działalnością gospodarczą dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, które jest możliwe także od majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych oraz od licencji z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych.

Podatkowe znaczenie odpisów amortyzacyjnych polega na tym, iż mogą być one uznane za koszt uzyskania przychodów i wpłynąć przez to na zmniejszenie wysokości płaconego przez dany podmiot podatku, jeśli dokonywane są według wymagań okre-ślonych w ustawach podatkowych – odpowiednio regulujących opodatkowanie dochodów osób fizycznych (prowadzących działalność gospodarczą) i osób prawnych.

Leave a Reply