Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące. Limit ten odnosi się także do amortyzowania licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisje programów radiowych i telewizyjnych. Jeśli jednak wynikający z umowy okres używania tych filmowych lub radiowo-telewizyjnych walorów jest krótszy niż

– 2 lata, podatnicy mogą dokonywać amortyzowania wartości licencyjnych w okresie umownym, np. jednorocznym.

Leave a Reply