Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych

2014-02-21 Prawo  No comments

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące. Limit ten odnosi się także do amortyzowania licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisje programów radiowych i telewizyjnych. Jeśli jednak wynikający z umowy okres używania tych filmowych lub radiowo-telewizyjnych walorów jest krótszy niż

– 2 lata, podatnicy mogą dokonywać amortyzowania wartości licencyjnych w okresie umownym, np. jednorocznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>