Partnerzy
Oszustwa zagrażają bezpieczeństwu finansowemu. Sprawdź opinie o Kancelarii Ultimatum na Opiniuj24 przed podjęciem decyzji.
Prześcieradła bez gumki 160x200 : https://4sleepy.pl/kategoria/przescieradla-i-nakladki/przescieradla-bez-gumki/

Ustawa o podatku dochodowym

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych postanawia wyjątkowo, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody ze sprzedaży całości lub części składników majątku, związanych z wykonywaną działalnością nie będących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (por. art. 14 ust. 2 pkt 1 PDOFizU). Wspomniany art. 10 ust. 1 pkt 8 nie wymienia praw autorskich i praw pokrewnych, a więc przychód z ich sprzedaży może być uznany za przychód z działalności gospodarczej.

Do styku z przychodami właściwymi dla praw autorskich i praw pokrewnych może dojść poza tym w przypadku wykonywania wolnego zawodu przez osobę, będącą jednocześnie twórcą, np. przez architekta. Co prawda, przychody z tytułu wykonywania wolnego zawodu mogą być kwalifikowane dwojako: 1) jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 PDOFizU), opodatkowane zryczałtowaną stawką podatkową w wysokości 20 procent należności, pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów, wynoszące z kolei 20 procent w stosunku do wartości uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 PDOFizU) albo 2) jako przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 PDOFizU).

Leave a Reply