Partnerzy


Aby można było mówić o przychodach z tytułu korzystania

Aby można było mówić o przychodach z tytułu korzystania z praw autorskich lub praw pokrewnych albo rozporządzania tymi prawami, muszą być spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania (por. rozdział II). Po drugie zaś osiągnięty dochód musi być bezpośrednio związany z rozporządzaniem lub korzystaniem z określonych praw własności intelektualnej, stanowić skutek takiego rozporządzenia lub korzystania – w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego lub wykonawczego.

Na wyszczególnienie w kontekście 50-procentowych, twórczych lub wykonawczych kosztów uzyskania przychodów zasługują dwa przypadki: 1) wyłączenia ich stosowania w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej oraz 2) korzystania z nich w stosunkach pracowniczych.

Leave a Reply