Możliwość odliczania powyższych

Możliwość odliczania powyższych amortyzacyjnych kosztów uzyskania przychodów nie wystąpi w sytuacji, gdy przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż nośników utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, ponieważ nośniki takie należą zasadniczo do majątku obrotowego, nie zaś majątku trwałego danego przedsiębiorcy.

Poniżej przedstawione zostaną dwa zagadnienia, istotne z praktycznego punktu widzenia:

– 1) warunki uznania prawa lub licencji za wartość niematerialną lub prawną,

– 2) tryb ustalania odpisów amortyzacyjnych od powyższych wartości, w tym podstawa ich dokonywania.

Leave a Reply