Przy takim proporcjonalnym obniżeniu opłaty

Przy takim proporcjonalnym obniżeniu opłaty nie bierze się pod uwagę utworów, składających się na szatę graficzną wydania, a w szczególności ilustracji, obwolut, okładek i układu, chyba że utwoiy te mają charakter równorzędny, np. w książkach ilustrowanych dla dzieci czy albumach.

Z drugiej strony, opłaty wnosi się od wydań publikowanych na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej. Na pojęcie publikacji składają się dwa elementy:

– 1) zwielokrotnienie utworu i

– 2) publiczne udostępnienie jego egzemplarzy (por. art. 6 pkt 1 ustawy).

Środki Funduszu

W związku z tym wydaje się, iż dla celów pobrania opłaty stwierdzić należy przeprowadzenie obu powyższych czynności na terytorium Polski.

Środki Funduszu mogą być przeznaczane na trzy główne cele: 1) pokrycie w całości lub w części wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki oraz wydań dla niewidomych, 2) stypendia dla twórców oraz 3) pomoc socjalną dla twórców (por. art. 113 ustawy).

Leave a Reply