Partnerzy


Po pierwsze należy stwierdzić

Po pierwsze należy stwierdzić, iż nośnik w rozumieniu prawa cywilnego jest rzeczą ruchomą-niezależnie od tego, czy jest to wyłącznie sam nośnik (tzw. czysty nośnik), czy też egzemplarz określonego dobra niematerialnego, np. programu komputerowego. Oczywiście wartość rynkowa nagranej dyskietki jest większa niż jej czystej postaci.

Kolejna kwestia to częste identyfikowanie nośników z dobrami niematerialnymi, zwłaszcza utworami. Otóż sprzedaż nośnika z utworem nie oznacza, iż dochodzi jednocześnie do przeniesienia praw majątkowych do danego dzieła. W większości przypadków nabywcy nośników uzyskują przez ich kupno jedynie prawo do korzystania w granicach dozwolonego użytku osobistego z utrwalonego na nich utworu czy przedmiotu praw pokrewnych, nie stając się przez to wyłącznymi dysponentami praw majątkowych.

Leave a Reply