Partnerzy

Podstawę naliczania wysokości opłaty stanowi

Upływa on jednak wówczas w stosunku do opracowań. W pozostałych zaś wypadkach uiszczania opłaty musi upłynąć czas ochrony w stosunku do utworów, których egzemplarze w wersji oryginalnej lub w opracowaniu wprowadzane są na rynek.

Podstawę naliczania wysokości opłaty stanowi określony procent wpływów brutto ze sprzedaży detalicznej (bez uwzględniania podatku VAT). Stawka procentowa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju sprzedaży (bezpośrednia czy też przez pośredników) oraz od charakteru utworów, których egzemplarze są zbywane (np. niskonakładowe monografie naukowe czy komercyjne powieści sensacyjne) i waha się w granicach od 5 do 8%.

Leave a Reply