Partnerzy


Opodatkowanie nośników podatkami dochodowymi (od przyrostu majątkowego)

Nośniki materialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ z opodatkowania tego na mocy ustawy z 29.6.1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 85, poz. 428) wyłączone zostały jedynie majątkowe prawa autorskie do utworów, nie zaś ich nośniki.

Wyjątek dotyczy nabytych w drodze spadku dzieł sztuki i rękopisów będących przedmiotem twórczości spadkodawcy oraz materiałów bibliotecznych, jeżeli spad-kodawca zajmował się działalnością naukową, oświatową, literacką lub publicystyczną. Zwolnienie powyższe dotyczy jednak tylko przypadków, gdy spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu w Polsce (por. art. 4 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 4 PSpDarU).

Leave a Reply