Partnerzy


Wyjątek stanowią przychody z praw autorskich

Wyjątek stanowią przychody z praw autorskich uzyskiwane na terytorium polskim przez osoby prawne podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli nie posiadające siedziby lub zarządu w Polsce. Przychody te opodatkowuje się mianowicie ziyczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% i nie łączy się ich z przychodami z innych źródeł.

Dochód jest różnicą między przychodem z określonego źródła, w tym przychodem z tytułu prawa autorskiego lub praw pokrewnych, a kosztami uzyskania tego przychodu. Twórcy i artyści wykonawcy mają o tyle ułatwioną sytuację, iż przyjmuje się ryczałtową stawkę kosztów uzyskania przychodów z tytułu przysługujących im praw na dobrach niematerialnych w wysokości 50%, czyli nie muszą oni poniesionych w związku ze swoją działalnością kosztów szczegółowo dokumentować (por. art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU).

Leave a Reply