Opodatkowanie nośników utworów i przedmiotów praw pokrewnych

Mówiąc o opodatkowaniu nośników należy mieć świadomość, iż określenie to stanowi pewne uproszczenie. O powstaniu obowiązku podatkowego w konkretnym przypadku decyduje bowiem zaistnienie określonych stanów faktycznych, związanych z nośnikami, od których to zdarzeń materialne prawo podatkowe uzależnia konieczność zapłaty podatku. Chodzi tutaj przede wszystkim o obrót nośnikami oraz o uzyskiwane dzięki nim dochody.

Sposób opodatkowania nośników zależy w dużym stopniu od ich kwalifikacji prawnej. Wyjaśnienia wymagają w tym miejscu dwie podstawowe kwestie.

Leave a Reply