Partnerzy


Nieco inaczej sprawa przedstawia się

Nieco inaczej sprawa przedstawia się, jeżeli chodzi o zakres usługowy przedmiotu opodatkowania podatkiem VAT. Obrót prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi także w tym obszarze w większości przypadków nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego odnośnie to podatku VAT. Istnieje jednak tutaj od niedawna jeden ważny, z praktycznego punktu widzenia, wyjątek.

Od dłuższego już czasu obrót programami komputerowymi wzbudzał szereg wątpliwości odnośnie do zakresu jego opodatkowania podatkiem VAT. W szczególności dużo kontrowersji w tym kontekście wzbudzał obrót licencyjny oprogramowaniem komputerowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudności z jednoznacznym ustaleniem, kiedy mamy do czynienia z zawarciem umowy licencyjnej, kiedy zaś jedynie z umową sprzedaży nośnika programu, stanowiącego rzecz ruchomą a zatem towar w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Leave a Reply