Partnerzy


Dla trybu rozliczania odpisów

Dla trybu rozliczania odpisów amortyzacyjnych podstawowe znaczenie mają dwie kategorie: 1) stawki oraz 2) okresy amortyzacji.

W przypadku praw autorskich i praw pokrewnych oraz licencji z ich zakresu właściwe są tzw. stawki indywidualne, tzn. nie mieszczące się w stanowiącym załącznik do rozporządzenia amortyzacyjnego wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Sytuacja taka powoduje, iż podstawowym wyznacznikiem amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych są minimalne okresy ich umarzania, ustalone w ustawie podatkowej.

Leave a Reply