Partnerzy


Decyzja Komisji

Decyzja Komisji, od której nie wniesiono odwołania i która w związku z tym się uprawomocniła, jak również wydana w wyniku odwołania decyzja Ministra Kultury wiąże organ rentowy co do stwierdzenia wystąpienia w danym przypadku okoliczności, warunkujących prawo do świadczeń ubezpieczeniowych.

Do ZUS-u należy bowiem ustalenie, w drodze decyzji, prawa do świadczenia i następnie jego wypłacenie. Jeśli decyzja ZUS-u jest odmowna, przysługują od niej ogólnie przewidziane środki zaskarżenia, a mianowicie, odwołanie do powszechnego sądu cywilnego ubezpieczeń społecznych, którego wyrok może być z kolei zakwestionowany w drodze apelacji.

Przedstawiony powyżej tryb postępowania reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9.3.1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania (Dz.U. Nr 27, poz. 250).

Leave a Reply