Partnerzy


CZYNNOŚCI PRAWNE

Do zdarzeń prawnych, które odgrywają w prawie cywilnym szczególną rolę, należą czynności prawne Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilno-prawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli.

Istotną cechą czynności prawnych jest celowe ciążenie osoby fizycznej lub prawnej do wywołania pożądanych skutków prawnych, co różni ją od wielu innych zdarzeń prawnych, na przykład czynów niedozwolonych, które wywołują skutki prawne niezależnie od woli osób i są konsekwencją naruszenia prawa.

Nieodzownym elementem każdej czynności prawnej jest co najmniej jedno oświadczenie woli. Z gospodarczego punktu widzenia najważniejszym rodzajem czynności prawnych są umowy, których przesłankę stanowią zgodne oświadczenia woli dwóch lub więcej stron. Oprócz oświadczenia woli na czynność prawną składają się w wielu przypadkach także faktyczne działania stron, na przykład do zawarcia umowy przechowania konieczne jest poza złożeniem oświadczeń woli również wydanie rzeczy, do ustanowienia zastawu niezbędne jest przekazanie zastawianych ruchomości zastawnikowi itp.

Określenie „oświadczenie woli” jest terminem technicznym, którego znaczenie w terminologii prawa cywilnego nie pokrywa się ze znaczeniem potocznym.

Leave a Reply