Zawarte w TRIPS-ie wymogi

Zawarte w TRIPS-ie wymogi co do zasad kontroli granicznej, mającej za zadanie chronić własność intelektualną, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, Polska uwzględniła w regulacji nowego prawa celnego (por. art. 2 § 3 oraz art. 57 ustawy z 9.1.1997 r. Kodeks celny, Dz.U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie rozporządzeniach wykonawczych. Podstawowe znaczenie ma w tej materii rozporządzenie Rady Ministrów z 2.2.1999 r. w sprawie sposobu i tiybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej (Dz.U. Nr 16, poz. 141), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Istotą ochrony w ramach prawa celnego jest zatrzymanie przez organ celny przesyłki towarów podejrzanych o to, że są towarami pirackimi i naruszają poprzez to prawa autorskie lub prawa pokrewne. Samo zatrzymanie stanowi jednak tylko akt wykonawczy. Aby mógł on nastąpić, przeprowadzona być musi odpowiednia procedura, która zwieńczona zostanie wydaniem stosownej decyzji o ochronie, legitymującej działania wykonawcze organu celnego w trakcie przeprowadzanej granicznej kontroli.

Leave a Reply