W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów

W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

Leave a Reply