Partnerzy


Punktem wyjścia i formalnym zapoczątkowaniem

Drugą poza zabezpieczeniem praktyczną kwestią, wynikającą z ochronnego po-stępowania celnego praw autorskich i praw pokrewnych, jest los zatrzymywanych to-warów. Jest to zagadnienie z zakresu fazy wykonawczej powyższego postępowania, którą cechuje szybkość podejmowanych przez organ celny rozstrzygnięć.

Punktem wyjścia i formalnym zapoczątkowaniem procedury egzekucyjnej jest wydanie przez organ celny decyzji o zatrzymaniu konkretnej przesyłki towarów, podejrzanych o piracki charakter. W odróżnieniu od decyzji Prezesa GUC o ochronie, która dotyczy towarów określonego rodzaju, produkowanych przez wnioskodawcę w ogólności, decyzja organu celnego, przeprowadzającego kontrolę graniczną, obejmuje towary zindywidualizowane, konkretnie w określonym momencie przewożone przez granicę.

Leave a Reply