Partnerzy

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Przedawnienie jest pojęciem związanym z upływem czasu. Jako instytucja prawna występuje nie tylko w prawie cywilnym, lecz również w prawie karnym, administracyjnym, finansowym i niektórych innych dziedzinach prawa materialnego. W prawie cywilnym obok przedawnienia występują także inne instytucje wiążące się z upływem czasu, zaliczamy do nich w szczególności:

– zasiedzenia, b) przemilczenie, c) terminy zawite. Przedawnienie, zasiedzenie, przemilczenie i terminy zawite określane są w literaturze prawa cywilnego wspólnym terminem dawność .

Przedawnienie polega na tym, że po upływie wskazanego przez prawo terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Społeczna funkcja przedawnienia, podobnie jak innych instytucji cywilnoprawnych związanych z upływem czasu, polega przede wszystkim na likwidowaniu szkodliwych napięć i stanów niepewności spowodowanych rozbieżnością między stanem prawnym a stanem faktycznym. Za ograniczeniem w czasie możliwości dochodzenia roszczeń poprzez wprowadzenie przedawnienia przemawiają także inne względy: primo – dłużnik nie powinien być bez końca zagrożony możliwością zgłoszenia się wierzyciela z jego roszczeniem, secundo – dochodzenie roszczenia po upływie długiego czasu natrafiłoby na poważne lub nawet nie dające się przezwyciężyć trudności dowodowe, tertio – należy przyjąć założenie, że uprawniony nie jest zainteresowany świadczeniem, skoro nie domaga się jego spełnienia w ciągu dłuższego okresu

Leave a Reply