Prawo pierwokupu

Prawo pierwokupu polega na tym, że na podstawie ustawy lub zawartej wcześniej umowy określonej osobie przysługuje pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona ją sprzedawała osobie trzeciej.

Z prawa pierwokupu uprawniony może zrobić użytek gdy się dowie o zawartej przez właściciela umowie sprzedaży z osobą trzecią. Do wykonania pierwokupu potrzebne jest jedynie złożenie odpowiedniego oświadczenia zobowiązanemu i wówczas następuje upadek zawartej umowy, a rzecz przechodzi na własność uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu.

Prawo pierwokupu powstające w drodze umowy ma w praktyce niewielkie znaczenie. Natomiast poważną rolę odgrywa ustawowe prawo pierwokupu, zwłaszcza przysługujące administracji w odniesieniu do gruntów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego. Ułatwia to państwu przedsięwzięcia zmierzające do realizacji planów urbanistycznych i umożliwia prawidłowe zagospodarowanie terenu miasta.

Leave a Reply