Prawa autorskie i prawa pokrewne a podatek od spadków i darowizn

Majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne obecnie nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Jest to informacja o tyle istotna dla uprawnionych osób fizycznych z tytułu tych praw, że w okresie od 1989 do 1995 r. nabycie ich w drodze spadku lub darowizny pociągało za sobą opodatkowanie spadkobiercy lub obdarowanego.

Wyłączenie tego opodatkowania w stosunku do praw autorskich i praw pokrewnych wprowadziła dopiero ustawa z 29.6.1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 85, poz. 428). Zmiana ta jest korzystna przede wszystkim dla obdarowywanych, gdyż w razie spadkobrania prawa autorskie i prawa pokrewne stanowią zazwyczaj tylko część masy spadkowej i nie mająwiększego wpływu na za-stosowanie opodatkowania, które i tak najczęściej występuje.

Leave a Reply