Partnerzy


Polskie prawo

Polskie prawo w dużym stopniu podporządkowane jest w tym względzie odpowiednim zapisom dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawieranych z poszczególnymi państwami, a to zgodnie z zasadą prymatu ustaleń prawa międzynarodowego w stosunku do rozwiązań prawa krajowego.

Dotychczas Polska podpisała ponad pięćdziesiąt takich umów. Z punktu widzenia prawa autorskiego i praw pokrewnych istotne są zawarte w tych umowach unormowania dotyczące sposobu opodatkowania opłat licencyjnych, za które uważa się m. in. wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania praw autorskich (w podpisywanych przez Polskę umowach niesłusznie pomija się sferę praw pokrewnych, wspominając jedynie o dziełach artystycznych, które stanowią raczej odpowiednik utworów, a nie artystycznych wykonań).

Leave a Reply