Partnerzy


Pierwsza kwestia

Pierwsza kwestia pojawiła się w wyniku wprowadzenia nowego ust. 12 w art. 22 PDOFizU (por. Dz.U. z 1996 r. Nr 137, poz. 638). Zgodnie z tym przepisem do przychodów, o których mowa w art. 14 ustawy podatkowej, czyli do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają zastosowania koszty uzyskania przychodów z art. 22 ust. 9 pkt 3, czyli koszty w wysokości 50%.

W praktyce największe kontrowersje wzbudza jednak zastosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy przejście praw majątkowych odbywa się na mocy umowy o pracę. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, sama zasada stosowania w warunkach pracowniczych 50-procentowych odliczeń nie budzi większych zastrzeżeń.

Leave a Reply