Dochody z praw autorskich

1970-01-01 Prawo  No comments

W sytuacji jednak, gdy w związku z wykonywaniem określonego dzieła, chronionego prawem autorskim lub prawami pokrewnymi, przez osobę, prowadzącą osobiście działalność o charakterze wolnego zawodu, dojdzie jednocześnie do przeniesienia na zamawiającego przysługujących przyjmującemu zamówienie praw majątkowych, np. praw autorskich do konkretnego projektu architektonicznego, możliwe jest wówczas zastosowanie 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów (por. art. 22 ust. 9 pkt 3 PDOFizU), która to stawka powinna mieć wówczas pierwszeństwo przed wskazaną wcześniej stawką 20%.

Read More