Partnerzy


O wynikach konkursu przewodniczący komisji

O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie informuje organ prowadzący oraz przekazuje mu dokumentację postępowania konkursowego. Organ prowadzący szkołę unieważnia konkurs i zarządza jego ponowne prze-prowadzenie w przypadku stwierdzenia:

– nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

– przeprowadzenia postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2Ą jej składu,

– innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które miały wpływ na wynik konkursu.

Leave a Reply