Partnerzy


Do końca 1998 r.

Do końca 1998 r. zagadnienia ubezpieczenia społecznego twórców i artystów wy-konawców regulowały w sposób szczególny następujące akty prawne:

– 1) ustawa z 27.9.1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145 ze zm.), zwana dalej ustawą emerytalną,

– 2) rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 29.12.1973 r. w sprawie uznawania działalności za twórczą oraz działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców (Dz.U. z 1974 r. Nr 1, poz. 7), zwane dalej rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki oraz 3) rozporządzenie Rady Ministrów z 17.8.1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. Nr 26, poz. 145 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem Rady Ministrów.

Leave a Reply