Zwolnienie z długu

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie to przyjmuje (art. 508 k.c.). Wierzytelność jest prawem przysługującym wierzycielowi, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by wierzyciel zrzekł się tego prawa i umorzył zobowiązanie bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika, na przykład zrzekł się zwrotu pożyczki. Do zgaśnięcia zobowiązania nie wystarczy jednak samo oświadczenie wierzyciela o zrzeczeniu się świadczenia, konieczna jest również zgoda dłużnika, który na przykład z przyczyn ambicjonalnych może jej nie wyrazić. Zobowiązanie wówczas istnieje nadal.

Leave a Reply