Partnerzy


Zakres tych opłat jest

Zakres tych opłat jest ograniczony pod względem podmiotowym i przedmiotowym, ponieważ obowiązek ich uiszczania dotyczy producentów lub wydawców utworów li-terackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstanie także w sytuacji, gdy sprzedawane są chronione opracowania takich utworów, a także nie chronione opracowania utworów, które nadal korzystają z ochrony. Jedynie w ostatnim z wymienionych przypadków czas ochrony opracowywanych utworów nie musi jeszcze upłynąć.

Leave a Reply