Partnerzy


Zagadnienia celne

Prawo celne, obok prawa cywilnego i prawa karnego, stanowi trzeci, administracyjny reżim ochronny w stosunku do praw autorskich i praw pokrewnych. Jest to ochrona pośrednia, sprowadzająca się do udaremniania przez organy i służby celne wprowadzania do obrotu towarów nielegalnie wyprodukowanych, tzn. z naruszeniem cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, czyli tzw. towarów pirackich.

Mechanizm ochrony celnej odnośnie do własności intelektualnej wymierzony jest więc w efekty pirackiego procederu. Dzięki niemu, mimo dokonanych naruszeń, podmioty uprawnione mogą liczyć na wydatne zmniejszenie strat materialnych, związanych z wypieraniem legalnie wytworzonych egzemplarzy przez pirackie, gorszej jakości i tańsze, a wobec tego konkurencyjne produkty.

Leave a Reply