Partnerzy

Zabezpieczenie ma dwojakiego rodzaju

Zabezpieczenie ma dwojakiego rodzaju przeznaczenie. Po pierwsze, ma ono pokryć koszty dozoru celnego, np. przechowania zatrzymanych przez organ celny towarów. Po drugie zaś, jego kwota służy zaspokojeniu ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikłych z zatrzymania podejrzanych o piracki proceder towarów. Jest to zgodne z tendencją przerzucania kosztów ochrony na osobę nią bezpośrednio zainteresowaną, składającą wniosek. Osoba ta zyskuje bowiem pomoc ze strony sprawnie działających organów celnych, ale w zamian musi się liczyć z określonymi wydatkami.

W konstrukcji zabezpieczenia chodzi o maksymalne ułatwienie egzekucji roszczeń, jakie w wyniku zatrzymania towarów powstają na rzecz administracji celnej oraz osób trzecich. Dla pokrycia powstałych szkód można wykorzystać sumę zabezpieczenia, bez odwoływania się do odrębnych postępowań sądowych.

Leave a Reply