Partnerzy


W przypadkach szczególnie uzasadnionych

W przypadkach szczególnie uzasadnionych można odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Zakres zadań zawartych w art. 34a, ust. 2 USO odnosi się do:

– prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

– przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

– przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki (art. 38, ust. 1 i 2 USO).

Leave a Reply