Partnerzy


Szkoły publiczne umożliwiają

Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli:

– 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe,

– 2) stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

– 3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

– 4) w przypadku szkoły zawodowej kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego albo w innych zawodach za zgodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

– 5) zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Leave a Reply