Specyfika szczególnego reżimu

Specyfika szczególnego reżimu twórczych i artystycznych ubezpieczeń społecznych przejawia się głównie w zakresie postępowania ubezpieczeniowego, a to za sprawą obligatoryjnego trybu administracyjnego przed specjalną komisją emerytalną, powoływaną przez Ministra Kultury (por. art. 8 ust. 9 i 10 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887).

Znacznie mniejsze odmienności na tle ogólnych zasad wykazują mieszczące się w ramach prawa materialnego, przysługujące twórcom i artystom wykonawcom świadczenia ubezpieczeniowe i reguły ich naliczania.

Leave a Reply