Partnerzy


Regułą jest

Regułą jest zatrzymanie towarów na okres 10 dni roboczych. Faktycznie jednak pozostają one w dyspozycji organu celnego znacznie dłużej. Otóż termin ten liczony jest nie od dnia zatrzymania przesyłki na granicy, ale od dnia doręczenia wnioskodawcy zawiadomienia o tym fakcie.

Wyegzekwowanie ochrony zależy w dużym stopniu od operatywności zainteresowanej nią osoby, która powinna w 10-dniowym terminie przedstawić organowi celnemu zarządzenie sądu o zabezpieczeniu roszczeń na zatrzymanych towarach. Wynika stąd, iż wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego wnioskodawca powinien złożyć w sądzie cywilnym niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zawiadomienia od władz celnych.

Leave a Reply