Przed przedstawieniem powyższych

Przed przedstawieniem powyższych odrębności konieczne jest zwrócenie uwagi na dwa zagadnienia:

– 1) znaczenie konstrukcji charakterystycznych dla prawa autorskiego i praw pokrewnych dla przyznania statusu ubezpieczonego oraz

– 2) umiejscowienie zaopatrzenia emerytalnego twórców i artystów wykonawców w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych.

Leave a Reply