Partnerzy


Pierwsza z powyższych metod

Pierwsza z powyższych metod polega w uproszczeniu na tym, że od łącznej sumy dochodów (uzyskanych w Polsce i za granicą) oblicza się podatek dochodowy według skali obowiązującej w Polsce, a następnie od tak ustalonego podatku odlicza się kwotę podatku zapłaconego wcześniej za granicą.

Z kolei metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że przy opodatkowaniu w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty przez daną osobę fizyczną w innym państwie. Dla ustalenia stawki podatku, należnego od dochodu osiągniętego przez nią w Polsce, korzysta się jednak ze stawki podatku właściwej dla łącznego dochodu, czyli także dochodu uzyskanego za granicą.

Leave a Reply