ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW STOSUJĄCYCH SIŁY PRZYRODY

Przedsiębiorstwo lub zakład wprawiane w ruch za pomocą siły przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych, wody, energii jądrowej itp.) ponoszą odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu.

Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka, jakie wiąże się zawsze z prowadzeniem tego rodzaju przedsiębiorstw. Ryzyko powinien ponosić właściciel przedsiębiorstwa, który decyduje o jego uruchomieniu i który czerpie z niego korzyści. Dotyczy to wszelkich przedsiębiorstw – państwowych, prywatnych spółdzielczych itd. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest bardzo rygorystyczna, gdyż w omawianym przypadku osoba poszkodowana ma prawo dochodzić naprawienia szkody bez względu na to, czy można przedsiębiorstwu wykazać jakąkolwiek winę. Przedsiębiorstwo odpowiada także za wypadki nie zawinione. Wyłączone z tej reguły są szkody poniesione przez pracowników przedsiębiorstwa w wyniku wypadków przy pracy, które doznały odrębnego uregulowania na innych zasadach.

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponoszą tylko takie przedsiębiorstwa i zakłady, w których stosowanie sił przyrody decyduje o ich funkcjonowaniu. Nie wystarcza, aby tylko poszczególne urządzenia pracowały w oparciu o energię elektryczną lub inną, jak to się dzieje na przykład w gospodarstwach rolnych. Cały ruch przedsiębiorstwa musi być oparty na wymienionych źródłach energii.

Dla powstania odpowiedzialności nie jest jednak potrzebny związek przyczynowy między powstałą szkodą a użyciem sił przyrody, wystarczy taki związek między szkodą a ruchem przedsiębiorstwa jako całości, jego działalnością eksploatacyjną, czynnościami pracowników.

Leave a Reply