Partnerzy


Ochrona na podstawie prawa celnego

Ochrona na podstawie prawa celnego ma ograniczony zakres. Jest ona przeznaczona do weryfikowania granicznego przepływu towarów. Wobec tego po przedostaniu się pirackich nośników na krajowe terytorium dla osób zainteresowanych zwalczaniem piractwa ochrona ta jest już w stosunku do przemyconych towarów spóźniona i całkowicie nieprzydatna.

Międzynarodowy kontekst ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, wynikającej z prawa celnego, ujawnia się także biorąc pod uwagę fakt, iż podstawowym dla niej aktem prawnym jest Porozumienie w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, czyli TRIPS (por. jego art. 51-60). Polska ratyfikowała TRIPS jako załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO).

Leave a Reply