Partnerzy


Komisja zasadniczo dokonuje ustaleń w dwóch kwestiach

Komisja zasadniczo dokonuje ustaleń w dwóch kwestiach: – 1) uznawania działalności za twórczą lub odpowiednio artystyczną w rozumieniu ustawy emerytalnej oraz

– 2) stwierdzania czasowych granic prowadzenia tej działalności, co jest szczególnie istotne przy ustalaniu okresów jej wykonywania przed 1.1.1974 r., kiedy jeszcze nie mogło mieć miejsca opłacanie składek na odrębne ubezpieczenie twórcze lub artystyczne.

Leave a Reply