Partnerzy
wysyłka kwiatów do londynu jest prosta! Wystarczy wejść na stronę wysyłka bukietu kwiatów do Londynu zobacz, warto!.

Karta nauczyciela, to

– 1. Zakładanie i prowadzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół, przedszkoli i innych placówek, w tym jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (art. 5, ust. 2 i 9 USO)

– 2. Zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat prawa do rocznego przygotowania przed-szkolnego w ramach tzw. roku zerowego (art. 14, ust. 3 i 4 USO – rada gminy)

– 3. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do szkół publicznych podstawowych i gimnazjów bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, jeżeli ich droga do szkoły przekracza 3 km dla klas I-IV i 4 km dla klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (art. 17, ust. 1-3 USO). Gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicz-nych szkół podstawowych i gimnazjów, i to bez względu na odległość szkoły od miejsca zamieszkania ucznia (art. 17, ust. 3a USO)

– 4. Ustalanie przez radę gminy sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów (art. 14a i art. 17, ust. 4 USO)

– 5. Ustalenie przez radę powiatu planu sieci publicznych szkół ponadgimna- zjalnych (art. 17, ust. 5 USO)

– 6. Podpisanie aktu założycielskiego i nadanie pierwszego statutu (art. 58, ust. 6 USO)

– 7. Likwidowanie szkół (art. 59, ust. 1 USO), łączenie szkół w zespół i rozwiązywanie zespołów szkół (art. 62, ust. 1 i 5 USO).

Leave a Reply