Partnerzy


Co do osadzenia szczególnego reżimu ubezpieczeniowego

Co do osadzenia szczególnego reżimu ubezpieczeniowego twórców i artystów wykonawców w ogólnym systemie emerytalno-rentowym, również podmioty praw autorskich i praw pokrewnych odnoszą korzyści z jego uelastycznienia i usprawnienia poprzez nadanie temu systemowi trójfilarowej konstrukcji oraz bardziej racjonalne zarządzanie funduszami emerytalnymi. Osoby zainteresowane, poza tradycyjnymi mechanizmami ubezpieczeń społecznych, mają bowiem możliwość korzystania z usług komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, któiych działalność zaliczana jest do trzeciego filaru nowego systemu. Filar ten bazuje na zarządzaniu przez prywatne instytucje dobrowolnie gromadzonymi na indywidualnych kontach dodatkowymi oszczędnościami, przeznaczonymi na sfinansowanie w przyszłości świadczeń emerytalnych.

Twórca i artysta wykonawca może poza szczególnym ubezpieczeniem ubezpieczać się na innych zasadach, zwłaszcza ubezpieczenia pracowniczego. Bardzo często zdarza się bowiem, iż osoba prowadząca działalność twórczą lub artystyczną pozostaje jednocześnie w stosunku pracy. Z reguły wyłącznie na zaopatrzeniu emerytalnym, związanym z prowadzeniem działalności twórczej lub artystycznej, poprzestają osoby, których podstawowym źródłem utrzymania jest tego właśnie rodzaju działalność, np. twórcy oryginalnych dzieł sztuki ludowej.

Leave a Reply